Trafikförsäkring – Jämför och hitta bästa bilförsäkringen för dig

Trafikförsäkring är en obligatorisk försäkring som ger ersättning ifall du eller andra personer skadas i trafiken, eller om någon annans egendom skadas av ditt fordon. Är du orsak till en trafikolycka är det alltså trafikförsäkringen som täcker skadan. Äger du ett fordon måste du enligt lag ha en trafikförsäkring.

På den här sidan går vi igenom hur trafikförsäkring fungerar och berättar vad du behöver tänka på när du väljer bilförsäkring.

Populära trafikförsäkringar 2024

hedvig bilförsäkring

1. Hedvig

★★★★★

Hedvigs bilförsäkring har ingen bindningstid och du får samma självrisk även om du är under 25år. Deras smidiga app låter dig hantera försäkringen i mobilen och du kan anmäla skador direkt i appen.
Läs mer

ica bilförsäkring


2. ICA Försäkring

★★★★


ICA försäkring ger dig ICA bonus på hela försäkringspremien! Dessutom får du ett fast pris första 5 åren, så du inte behöver oroa dig för prishöjningar under tiden du har din bil.
Läs mer

evoli trafikförsäkring

3. Evoli

★★★☆☆

Evoli erbjuder digital självbetjäning, vilket passar dig som vill sköta din försäkring enkelt i mobilen. Dessutom har de ingen bindningstid på sin bilförsäkring.
Läs mer

Alla fordon måste ha trafikförsäkring

Att ha en trafikförsäkring är ett lagstadgat krav enligt trafikskadelagen och försäkringen ska finnas för alla motordrivna fordon, inklusive mopeder, som är registrerade i vägtrafikregistret och som inte är avställda. Även fordon som är registrerade i ett annat land men som används i trafik i Sverige ska ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är helt enkelt den del av en bilförsäkring som är obligatorisk. Den som vill kan sedan komplettera med en frivillig hel- eller halvförsäkring samt olika tilläggsförsäkringar.

Vad täcker en trafikförsäkring?

Trafikförsäkringen ger ersättning för skador på tredje part orsakade av en bil. Man talar om två olika typer av skydd när det gäller en trafikförsäkring:

 • Skydd för person
 • Skydd för egendom

Personskydd

När någon blir skadad i samband med en trafikolycka är det trafikförsäkringen som täcker kostnaderna för de belopp som betalas ut till de drabbade. Det kan gälla såväl förare som passagerare i en bil som blir påkörd, eller fotgängare, cyklister och andra som drabbas utan att själva ha varit ansvariga. Det är försäkringstagaren som står för självrisken när ersättning betalas ut i dessa fall.

Egendomskydd

När egendom skadas vid en trafikolycka ger trafikförsäkringen ersättning till den som drabbas. Oftast handlar det om skador på fordon men en trafikförsäkring täcker även skador på annan egendom. Om du till exempel skulle backa in i ett annat staket än ditt eget eller någon annans fastighet gäller din trafikförsäkring. En trafikförsäkring gäller inte vid skada på förarens egendom.

Därför är trafikförsäkringen viktig

Vissa tycker att trafikförsäkringen är en tråkig utgift och ifrågasätter att den ska vara obligatorisk. Om man tänker efter så är dock trafikförsäkringen en ganska självklar förutsättning för att vi ska kunna känna oss säkra i trafiken. 

En trafikförsäkring innebär att dina medtrafikanter kan få hjälp om det sker en allvarlig olycka där du inte själv kan stå för de kostnader du orsakat på person och egendom. Det kan handla om miljonbelopp ifall du förlorar kontrollen över din bil och det leder till att flera bilar totalkvaddas och personer skadas. På samma sätt kan du själv få ersättning om du blir påkörd oavsett vad den som orsakat skadan har för ekonomi. 

Trafikförsäkringen gör försäkringsärenden mindre komplicerade och den som har rätt till ersättning kan få pengar snabbt eller lämna in bilen för reparation direkt när en skada inträffat.

Det faktum att alla betalar en trafikförsäkring innebär att försäkringsbolagen faktiskt kan gå in och täcka dessa kostnader utan att själva lida allvarlig ekonomisk skada. 

Läs mer om några av de mest populära försäkringsbolagen

trafikförsäkring

Hur mycket kostar en trafikförsäkring? 

En trafikförsäkring är den billigaste typen av bilförsäkring. Det går inte att ge ett exakt svar på frågan om hur mycket en trafikförsäkring kostar eftersom pris på bilförsäkring sätts individuellt. Det är flera olika faktorer som avgör vad du får betala i försäkringspremie. Ett par hundra kronor i månaden kan vara ett riktmärke. Här är de faktorer som har störst påverkan på hur mycket en trafikförsäkring kostar:

 • Ditt val av försäkringsbolag.
 • Hur hög självrisken är – låg självrisk innebär högre försäkringspremie och vice versa.
 • I vilket län du är skriven – skillnaderna mellan Stockholm där premien är hög och exempelvis Gotland eller Västerbotten där premien är låg blir ganska stor utslaget på ett år.
 • Vad du har för bil – bilens värde och ålder påverkar försäkringspremien.
 • Hur gammal du är – förare under 24 år betalar i regel en högre försäkringspremie.
 • Om du är berättigad till någon form av rabatt hos försäkringsbolaget – en trafikförsäkring kan bli billigare om du tecknar den online eller om du har flera försäkringar hos försäkringsbolaget.

Enskilda försäkringsbolag kan även ha andra krav eller kriterier som avgör kostnaden för trafikförsäkringen. Olika försäkringsbolag värderar de nämnda faktorerna på olika sätt och det är därför ett försäkringsbolag kan ha en förhållandevis låg premie för vissa försäkringstagare men inte för andra.

Så får du bästa pris på din trafikförsäkring

Vissa av de faktorer som påverkar hur mycket du betalar för en trafikförsäkring har du själv kontroll över. Du kan alltså påverka priset för din trafikförsäkring genom att göra olika val. Här är några exempel på vad du kan göra för att sänka priset på din trafikförsäkring:

 • Undvik att köra ett fordon med hög försäkringspremie.
 • Samla flera försäkringar hos ett och samma bolag. Då kan du få rabatt på din trafikförsäkring.
 • Öka skyddet av ditt fordon genom att till exempel parkera i ett garage istället för ute på gatan. Försäkringsbolagen kommer att be dig uppge den här typen av information om fordonet du vill försäkra.
 • Välj att betala en högre självrisk om du vill ha en så låg försäkringspremie som möjligt.

Läs mer om hur du kan spara pengar på din bilförsäkring

Prisjämförelse trafikförsäkring

person som jämför pris på trafikförsäkring i mobilen
Det går snabbt att se sitt pris på trafikförsäkring genom att svara på några enstaka frågor.

Därför är det dyrare med trafikförsäkring på vissa orter

Varför är det så mycket dyrare med en trafikförsäkring i Stockholm än på Gotland? Försäkringsbolagens premier bygger på ett stort statistiskt underlag och kan sägas vara rättvisa i och med det. Det är helt enkelt större risk att du hamnar i ett försäkringsärende om du bor i Stockholm än på till exempel Gotland. Trafiken är mer intensiv och risken för att råka ut för stöld eller skadegörelse är också större i städer. När det gäller just trafikförsäkringen, snarare än andra trafikförsäkringar, är det avgörande att det helt enkelt sker fler olyckor i städer. 

Att yngre förare ska betala mer för en trafikförsäkring är också omdiskuterat. Yngre förare är dock inte lika erfarna och är därför, enligt tillförlitlig statistik, med om fler olyckor än äldre och mer erfarna förare. Om priset på en trafikförsäkring inte påverkades av försäkringstagarens ålder och var fordonet var skrivet skulle alla försäkringstagare få dela på dessa kostnader.

Vem är skyldig att teckna en trafikförsäkring?

Grundregeln är att ett fordon ska vara trafikförsäkrat av den som äger fordonet. Om någon annan än ägaren kör fordonet på regelbunden basis, och denna person skulle ha fått betala en högre försäkringspremie, är det inte säkert att ersättning kommer att betalas ut vid skada. En förälder kan alltså inte låna ut sitt fordon till någon under 24 år som ett sätt att sänka försäkringspremien.

När det gäller ett fordon som köpts på kredit eller upplåts via ett leasingavtal är det innehavaren av fordonet och inte ägaren som ska teckna en trafikförsäkring. Om fordonsägaren är omyndig är det vårdnadshavaren som ska stå för trafikförsäkringen.

Jämför trafikförsäkringar innan du väljer

Försäkringsmarknaden är stor och det finns många, både stora och små, aktörer som konkurrerar om dig som försäkringskund. Det är ett faktum du ska utnyttja genom att försöka få en så billig bilförsäkring som möjligt. När du jämför trafikförsäkringar ser du vilket pris som är det lägsta marknaden kan erbjuda utifrån dina önskemål samt de faktorer som påverkar priset i just ditt fall.

För att få reda på priset på en trafikförsäkring fyller du i uppgifter om vad för typ av trafikförsäkring du vill ha och om dina förutsättningar. Du uppger bland annat bilens registeringsnummer, var du bor, ditt personnummer och önskemål om självrisk.

När räcker det med enbart trafikförsäkring?

De flesta som försäkrar en bil i Sverige väljer att komplettera sin trafikförsäkring med en hel- eller halvförsäkring. På så vis får de ersättning vid skador på den egna bilen, även om skadorna är självförvållade. Detta extra försäkringsskydd kostar i regel flera hundra kronor mer i månaden jämfört med att enbart teckna en billig trafikförsäkring. Vad man ska ha för typ av bilförsäkring är helt enkelt en kostnadsfråga. Ibland kan det räcka att vara nogrann med att själv förebygga skador på bilen.

I vissa kan det vara värt en hel del att betala för den trygghet som en helförsäkring ger. Däremot om din bil inte är värd så mycket att du vill kosta på den en dyrare försäkring kan det vara bättre att enbart teckna en trafikförsäkring. Att komplettera med en hel- eller halvförsäkring innebär inte att exempelvis reparationer blir gratis. Självrisken för vanliga skador kan i extrema fall vara högre än bilens värde och då är det slöseri med pengar att betala flera tusen kronor om året för ett försäkringsskydd som du inte kommer att göra anspråk på. 

Har du en äldre bil är det heller inte säkert att vanliga hel- och halvförsäkringar ger skydd vid till exempel skador på motorn. Då är det heller ingen större poäng med att betala för en dyr bilförsäkring utan en trafikförsäkring räcker gott och väl. Därmed inte sagt att det alltid är en dum idé med en hel- eller halvförsäkring om du kör en bil med ett lågt värde.

Trafikförsäkring utomlands

Exakt hur en trafikförsäkring fungerar om du kör bilen utanför Sveriges gränser varierar lite beroende på vilket försäkringsbolag du har valt. Det är viktigt att kolla upp vad som gäller inför resa utomlands. I regel gäller en trafikförsäkring inom EU och EES samt i länder som har anslutit sig till det så kallade gröna kortet-systemet. 

Det gröna kortet är ett bevis på att ditt fordon är trafikförsäkrat och gör försäkringen giltig i närmare 50 länder. Information om i vilka länder gröna kortet gäller hittar du hos Trafikförsäkringsföreningen. Det gröna kortet är en handling som du kan beställa genom ditt försäkringsbolag och som du bör ha med dig i bilen.

Vad är skillnaden mellan trafikförsäkring och andra bilförsäkringar?

En trafikförsäkring gäller enbart när den som innehar försäkringen orsakar skada på annan person eller egendom. Den ger inte rätt till ersättning för skada som drabbar innehavaren av en trafikförsäkring. Det finns dock andra bilförsäkringar som täcker de kostnaderna. Olika försäkringsbolag kan ha olika namn på sin försäkringar men vanligtvis erbjuder de en halv- och en helförsäkring där helförsäkringen ger ett större skydd och har en högre försäkringspremie.

Halvförsäkring

En halvförsäkring ger dig bland annat rätt till ersättning för skador på ditt fordon om du drabbas av:

 • Stöld eller skador i samband med stöldförsök
 • Om du har behov av assistans, rättsskydd eller räddningstjänst på grund av en bilolycka
 • Om du drabbas av maskinskada (skador på motor eller växellåda samt bilens elektronik – särskilda regler kan gälla elbilar)
 • Bilbrand

Helförsäkring

En helförsäkring ger dig, förutom det skydd du får genom en trafikförsäkring och en halvförsäkring, rätt till ersättning om du råkar ut för en yttre olyckshändelse och om du drabbas av vagnskador, alltså skador på bilens kaross.

Vagnskadeförsäkring

Vagnskadeförsäkring är oftast en del av en helförsäkring och skyddar mot vagnskador som kan uppstå vid t.ex. singelolyckor eller parkeringsskador. Vagnskadeförsäkring kan ibland även tecknas separat. Nya bilar kommer ofta med vagnskadegaranti som ger motsvarande skydd, vilket innebär att det ofta räcker att komplettera med en halvförsäkring för nya bilar. Det är ett smart sätt att få en billig bilförsäkring, även om vi rekommenderar att man först noggrant kontrollerar vagnskadegarantins villkor för att säkerställa ett fullgott skydd.

Sammanfattning: Snabba svar om trafikförsäkring

Måste man ha trafikförsäkring?

Ja. Alla fordon måste ha en trafikförsäkring.

Vad kostar en trafikförsäkring?

Priset beror på dig som förare, var du bor, hur mycket du kör, samt vilket fordon du försäkrar. En trafikförsäkring kan kosta från någon enstaka hundralapp i månaden upp till tusentals kronor.

Måste du betala trafikförsäkring när ett fordon är avställt?

Nej. Om fordonet är avställd behövs ingen trafikförsäkring.

Vad ingår i trafikförsäkring?

I trafikförsäkringen ingår ett grundläggande skydd för dig och dina medtrafikanter. Vid en olycka ger den ersättning för personskador och skador på annans egendom.

Utgivare

Trafikförsakring.se drivs av Productical AB, med säte i Stockholm.

Organisationsnummer: 559134-3800

Kontaktinformation

Om du har frågor, förslag, eller behöver komma i kontakt med oss av någon annan anledning så ber vi dig maila oss på hej@trafikförsakring.se