Försäkring för moped

Mopedförsäkring är viktigt att ha om du äger en moped eller scooter. Försäkringen ger dig skydd vid skador och olyckor som kan inträffa med din moped, och hjälper dig att betala för reparationer och andra kostnader som kan uppstå. Det gäller både på din egen moped, men även skador på andra fordon eller byggnader som du kan orsaka vid en olycka.

Precis som med en bilförsäkring så finns mopedförsäkringar i flera olika former, så det är viktigt att du jämför olika alternativ och väljer den som passar bäst för just dina behov. Här går vi igenom de vanligaste olika mopedförsäkringarna.

även mopeder måste ha trafikförsäkring

Olika typer av mopedförsäkringar

Trafikförsäkring

Precis som för alla andra motorfordon så är trafikförsäkring obligatoriskt enligt lag för mopeder. Det innebär att du måste teckna en trafikförsäkring för att få köra din moped. Trafikförsäkring är den billigaste och minsta möjliga försäkringen, och den skyddar mot skador som drabbar förare, passagerare och andra på vägen. Du kan få ersättning för sjukhusvård, förlorad arbetsinkomst och skador på andras egendom, t.ex. om du kör in i en bil.

Det är viktigt att tänka på att trafikförsäkringen inte ger dig någon ersättning för skador på din egen moped, så om du har en dyr moped, eller skulle ha svårt att ersätta den, så kan det vara en god idé att teckna en mer omfattande försäkring.

Halvförsäkring

Halvförsäkring lägger till extra skydd vid olika typer av händelser som kan drabba din moped. Exakt vad som ingår varierar beroende på försäkringsbolag, men oftast ingår exempelvis: stöld, inbrott, brand, rättstvister, skador på rutorna och bärgning.

Stöldskydd innebär att du får ersättning om din moped blir stulen. Inbrottsskydd täcker skador som uppstår vid ett inbrott i din moped, som till exempel om förarens säte eller instrumentbrädan skadas. Brandskydd täcker skador som uppstår på din moped om den utsätts för brand. Rättstvisteskydd hjälper dig att täcka kostnaderna för en rättegång om du hamnar i en tvist kring skador på din moped. Skadeskytt på rutor täcker eventuella skador på rutorna på din moped, till exempel om de spricker eller går sönder vid en olycka. Bärgningsskydd täcker kostnaderna för att bärga din moped om den blir skadad eller om den inte kan köras på grund av ett tekniskt fel.

Halvförsäkring kostar mer än enbart trafikförsäkring men ger som du ser ett betydligt mer omfattande skydd. Det kan vara ett bra val om du kör mycket och har en moped som är stöldbegärlig.

Helförsäkring

En helförsäkring lägger till extra skydd om din moped drabbas av olika typer av skador och ger dig ersättning för reparation av din egen moped. Oftast inkluderar helförsäkring skydd mot krockar med andra fordon, olyckor som t.ex. att mopeden ramlar omkull, samt om den utsätts för skadegörelse.

En helförsäkring är ett bra val om du vill ha maximal skydd för din moped. Det kan vara värt att investera i en helförsäkring, särskilt om du har en ny eller dyr moped, eller om du ofta kör på farliga vägar eller under olika väderförhållanden. Genom att välja en helförsäkring kan du vara säker på att du har det skydd du behöver för att få ersättning i de flesta situationer.

Välj mopedförsäkring utifrån dina egna behov

Det är viktigt att du väljer en försäkring som passar just dina behov, så att du har det skydd du behöver för dig och din moped. Tänk därför igenom vilka situationer som är viktiga för dig och välj den försäkring som ger dig ett lämpligt skydd. Det är en god idé att jämföra priser hos flera försäkringsbolag samt att läsa igenom villkoren noggrant – vanligtvis skiljer sig villkor mellan försäkringsbolagen.