Vagnskadegaranti – Så fungerar det

En vagnskadegaranti är en slags försäkring som skyddar mot vagnskador på din bil. Vagnskadegarantin täcker reparationer eller ger dig ersättning om du skulle råka ut för en vagnskada av den typ som vanligtvis täcks av en vagnskadeförsäkring, exempelvis singelolyckor eller parkeringsskador.

I Sverige räcker det inte att enbart ha vagnskadegaranti, utan du måste också teckna en bilförsäkring. Detta eftersom det är lagkrav på att ha en trafikförsäkring för ditt fordon. Det vanligaste är att teckna en halvförsäkring under den tid din bil har vagnskadegaranti, vilket sammantaget ger dig ett bra försäkringsskydd.

ny bil med vagnskadegaranti

Nya bilar kommer med vagnskadegaranti

En vagnskadegaranti är alltså en slags försäkring som ger dig skydd mot skador på din bil. Vanligtvis är det enbart nya bilar som kommer med vagnskadegaranti, och villkoren skiljer sig mellan olika fabrikat och modeller.

Det finns många orsaker till att det är viktigt att ha en vagnskadegaranti. Om du köper en ny bil är det alltid bra att ha en garanti som täcker eventuella skador som uppstår under den första tiden. Detta ger dig trygghet och gör det enklare att reparera eller byta ut delar om det behövs.

En vagnskadegaranti innebär också att du enklare kan få en billig bilförsäkring, eftersom du under tiden du har vagnskadegaranti inte nödvändigtvis behöver ha helförsäkring.

Självrisken är ofta högre med vagnskadegaranti

Vagnskadegaranti är alltså ett bra sätt att sänka sin försäkringskostnad. Kom dock ihåg att villkoren skiljer sig från den vagnskadeförsäkring som du vanligtvis tecknar som en del av en helförsäkring. För vissa fabrikat och bilmodeller innebär det tyvärr att du får en betydligt högre självrisk för vagnskador under den tid du har vagnskadegaranti.

Exempel: Självrisken för Volvos vagnskadegaranti är upp till hela 6000kr.

Så länge gäller en vagnskadegaranti

En vagnskadegaranti gäller oftast mellan 1-3 år från det att bilen såldes som ny. Men det skiljer mellan olika fabrikat, och därför är det en god idé att kolla vad som gäller för just din bil.

Exempel: Volvo erbjuder 3 års vagnskadegaranti på sina nya bilar.

Detta ingår i vagnskadegarantin

I vagnskadegarantin ingår de flesta skador som uppstår på din bils kaross, oavsett om det är en mindre reparation eller om stora delar måste bytas ut. Det motsvarar alltså det som brukar täckas av tillägget vagnskadeförsäkring. Vagnskadegarantin gäller alltså för skador som uppstår på bilen vid t.ex. självförvållade trafikolyckor, skadegörelse, parkeringsskador, eller andra olyckshändelser som t.ex. dikeskörning.

Vänta inte med att anmäla vagnskador

Vänta aldrig med att anmäla skador du upptäcker på din bil, eftersom du då riskerar att förlora rätten till att använda vagnskadegarantins skydd.

Exempel: Du måste anmäla skador inom 30 dagar för att Volvos vagnskadegaranti ska gälla.

Dessutom kan det leda till ytterligare skador på din bil om du inte reparerar den i god tid. Om du upptäcker en skada på din bil, kontakta omgående din leverantör eller deras auktoriserade verkstad för att få hjälp med ditt ärende.